Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT) telah dipertangungjawabkan untuk menerajui perlaksanaan program untuk melatih dan membimbing golongan ini untuk meningkatkan sosioekonomi melalui bidang perniagaan dan pekerjaan.

TAWARAN BARU KURSUS USAHAWAN UNTUK VETERAN ATM TIDAK BERPENCEN. (PPSEV-ATM-TB) Mulai Sessi 1 bermula 28 Oktober 2014

KURSUS USAHAWAN TIER 1 , TIER 2 DAN TIER 3.
1) Latar Belakang  
Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT) telah dipertangungjawabkan untuk menerajui perlaksanaan program untuk melatih dan membimbing golongan ini untuk meningkatkan sosioekonomi melalui bidang perniagaan dan pekerjaan.

Pelan Pembangunan Sosioekonomi Veteran ATM Tidak Berpencen (PPSEV-ATM-TB) ini merangkumi tahap-tahap seperti berikut:-

Tier 1.   Lonjakan usahawan sedia ada.
Tier 2.   Mengujudkan usahawan baru.
Tier 3.   Menarik minat mereka untuk menjadi usahawan.
Tier 4.   Memperkukuhkan kebolehpasaran guna tenaga.
Tier 5.   Mengadakan kolaborasi, promosi dan publisiti.
Tier 6.   Memperkukuhkan penyelidikan dan pembangunan serta pengkalan data.

2) SENARAI KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN
Berikut ialah senarai nama kursus-kursus yang akan ditawarkan oleh PERHEBAT melalui Penyedia Latihan yang telah dilantik:-

TIER 1  Lonjakan Usahawan Sedia Ada

Kursus Window Dressing 

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari.
 • Tujuan untuk menarik minat pelanggan mendekati premis perniagaan.
 • Meningkatkan jualan dengan susunatur premis yang menarik.
 • Meningkatkan kemahiran dan daya kreativiti.
 • Pemilihan warna untuk penjenamaan syarikat
 • Mereka bentuk sign board.

Kursus Pemasaran Strategik

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari
 • Memahami keperluan orientasi pemasaran dalam perniagaan
 • Mengenalpasti keperluan perniagaan
 • Memahami fakta yang mempengaruhi gelagat pembeli.
 • Memahami isu semasa berkaitan pemasaran dan aplikasi teori dalam industry.

         Kursus Pengurusan Hutang

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari 2 malam.
 • Pengertian hutang.
 • Mengapa hutang perlu di uruskan
 • Perangkap hutang & cara mengelakkanya.
 • Pengurusan hutang yang cekap
 • Strategi pilih produk bank
 • Kesan kaedah bank & cara mengatasi hutang dalam islam

         Kursus Bagaimana Menguasai Rangkaian Perniagaan

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari
 • Kaedah dan teknik untuk membina rangkaian perniagaan
 • Membina kemahiran social kearah rangkaian social perniagaan
 • meningkatkan daya saing perniagaan
 • meningkatkan jaringan perniagaan

        Kursus Promosi & Pemasaran Serta Ruang Pameran

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari
 • Orientasi pemasaran perniagaan
 • Gelagat pembelian pengguna segmentasi, pasaran, promosi dan peletakan untuk kelebihan bersaing produk, perkhidmatan dan jenama.
 • Penentuan Harga
 • Stategi ruang pameran.

         Kursus Pengurusan Restoran Professional.

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari
 • Modul Pengurusan
 • Pengurusan Hygiene
 • Customer Services

         Kursus Francais Institut Memandu

 • Jangkamasa Kursus 5 Hari
 • SIJIL PENGAJAR INSTITUT MEMANDU (SPIM)
 • Jurulatih di institut Memandu @ urus sekolah memandu
 • Sebagai perniagaan francais di bawah program Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

        Kursus Pembungkusan & Penjenamaan Kreatif

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari
 • Impak dan kepentingan pembungkusan dalam pasaran.
 • Trend pembungkusan
 • Perundangan pembungkusan dan perlebalan.
 • Panduan penjenamaan
 • Penjenamaan kreatif dan inovasi produk dan jenama
 • Pendaftaran Malaysia Brand/MyIPO (hakcipta)
 • Isu isu impak penjenamaan

        Kursus Pemasaran Internet Global

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari
 • Pembangunan web-website dan minsite
 • Composer & dream weaver
 • Filezila dan photoshop
 • Pembinaan borang dan website template
 • Flash intro/website/ebook cover
 • Strategi pemasaran efektif
 • Pengiklanan global
 • Pemasaran menggunakan email/social networking/facebook/twiter

        Kursus Tambah Nilai Keusahawanan Katering

 • Jangkamasa Kursus 2 Hari/1 malam
 • Taklimat Tender Kerajaan
 • Cara pengisian dokumen tender
 • Penerangan tentang Persijilan Lesen Kementerian Kewangan dan Taraf Bumiputra.
 • Persijilan halal & langkah yang perlu di ambil.
 • Kaedah melayan pelanggan
 • Susun atur majlis
 • Pembentangan kertas kerja.

 

3) Berikut ialah senarai nama kursus-kursus yang akan ditawarkan oleh PERHEBAT melalui Penyedia Latihan yang telah dilantik berdasarkan :-

TIER 2  Mengujudkan Usahawan Baru

Kursus Pengurusan Chalet & Rumah Rehat

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari 2 malam.
 • Pengenalan kepada industry pelancongan
 • Pengurusan Chalet & rumah Rehat
 • Pengurusan sumber manusia
 • Operasi Dapor
 • Front Office
 • Housekeeping
 • Sajian Makanan
 • Pemasaran
 • Kewangan
 • Kualiti Perkhidmatan
 • Peluang dan cabaran dalam pengurusan chalet dan rumah rehat.

Kursus Bengkel Urutan & Refleksologi

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari .
 • Pengenalan asas kejadian manusia
 • Anatomi tubuh manusia
 • System perjalanan darah
 • Seni dan kaedah urutan badan dan refleksologi, tanda dan gejala penyakit
 • Persiapan sebagai terapis professional
 • Mengenal titik urutan
 • Latihan amali

Kios Menjual Roti dan Bun

 • Jangkamasa Kursus 4 Hari
 • Perniagaan Franchise dan Quick Win
 • Konsep dan matlamat sasaran
 • Kelebihan perniagaan ini
 • Pelaburan dan modal mula
 • Anggaran keuntungan
 • Strategi implementasi
 • Lojistik dan system pembekalan
 • Keperluan penyimpanan
 • Criteria pemilihan lokasi
 • Perakauanan dan lawatan industry.

Kursus Keusahawanan Katering Dan Penyediaan Makanan

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari 2 malam.
 • Arah tuju dan matlamat perniagaan katering
 • Pengetahuan tingkah laku manusia
 • Konsep dan kaedah pembentukan kendiri, faktor positif
 • Motivasi usahawan dalam bidang katering dan sajian makanan.
 • Asas pengendalian Makanan (Sijil Kementerian Kesihatan)
 • Teori dan proses penyediaan makanan
 • Pengenalan peralatan dan pekakasan memasak.
 • Latihan Praktikal Memasak untuk katering.
 • Kaedah Pengiraan Kos
 • Cabaran dan keperluan industry makanan
 • Tender dan sebutharga
 • Rancangan perniagaan dan pembiayaan.

Kursus Pengasuhan Dirumah

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari 2 malam.
 • Pendaftaran Taska
 • Perundangan dan advokasi
 • Rutin harian bayi dan kanak kanak
 • Perkembangan kanak-kanak
 • Perancangan dan perlaksanaan aktiviti
 • Pengurusan, kewangan,koloberasi dengan ibu bapa
 • Etika pengasuh
 • Kesihatan, kebersihan dan keselamatan

Kursus PERHEBAT Mobil Enterprenure (P’ME)

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari .
 • Taaruf/Icebreaking
 • Motivasi Keusahawanan
 • Peluang perniagaan caravan
 • Impak kepada peniaga dan masyarakat
 • Bengkel penyediaan kertas kerja dan pembiayaan TEKUN
 • Bengkel kendalian kenderaan caravan.
 • Pemilihan produk dan penjenamaan.
 • Bengkel kuasai kewangan.
 • Bengkel penyediaan  teknikal dan taktikal.
 • Business interligence

Kursus Program Biz Start-Up PACK/Caravan /Makanan sejuk beku/Kordial

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari 2 malam.
 • Pengenalan Projek
 • Maklumat mengenai produk
 • Kaedah penyediaan perkhidmatan (hard skill)
 • Pendaftaran perniagaan (soft skill)
 • Penyediaan Racangan Perniagaan
 • Pembiayaan Perniagaan
 • Penilaian Racangan Perniagaan.

Kursus Hard Skill Penghasilan Produk Daging.

 • Jangkamasa Kursus 2 Hari .
 • Pengenalan
 • Motivasi Keusahawanan
 • Pembangunan & pemasaran Perniagaan
 • Kepelbagaian produk daging

Kursus Hard Skill Penghasilan Produk Mee, Meehoon, Kuew Teow

 • Jangkamasa Kursus 2 Hari .
 • Pengenalan
 • Motivasi Keusahawanan
 • Pembangunan & pemasaran Perniagaan
 • Kepelbagaian produk mee, meehoon dan kueh teow

Kursus Usahawan Tanaman Pisang (Montel)

 • Jangkamasa Kursus 5 Hari . (Pusat Latihan AKLI)
 • Pengenalan Tanaman Pisang Montel
 • Penyediaan tanah, tapak semaian,penanaman
 • Pengakutan, pengilangan, pemasaran
 • Lawatan ke Kilang dan ladang pisang montel Kota Tinggi/Kulim

Kursus Pengurusan Tanaman Rock Melon

 • Jangkamasa Kursus 5 Hari .
 • Pengenalan asas tanaman rock melon
 • Pengurusan Tanaman/Pembajaan
 • Kawalan Penyakit & serangan perosak
 • Amali komersial
 • Amalan Pertanian Baik
 • Amali Fertigasi (Pusat Latihan AKLI)

Kursus  Pengurusan Tanaman Cili

 • Jangkamasa Kursus 5 Hari .
 • Pengenalan asas tanaman cili, semaian,medium tanaman, infrastrutur
 • Pengurusan Tanaman/Pembajaan
 • Kawalan Penyakit & serangan perosak
 • Amali komersial
 • Amalan Pertanian Baik
 • Amali Fertigasi (Pusat Latihan AKLI)

Kursus Program Pembangunan Usahawan Kontraktor Ladang sawit

 • Jangkamasa Kursus 5 Hari.
 • Pengenalan asas tanaman sawit
 • Pengurusan Tanaman/Pembajaan
 • Pengunaan alat makanisasi untuk pertanian moden, penjenteraan ladang
 • Kawalan Penyakit & serangan perosak
 • Kos Operasi serta kawalan
 • Penglibatan agensi kerajaan dalam perlaksanaan ladang sawit.
 • Pengurusan Kewangan/ Bantuan Pembiayaan

Kursus Gunting Rambut Untuk Lelaki

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari
 • Teknik mengendalikan gunting, mesin gunting rambut
 • Penyediaan peralatan dan bahan gunting rambut
 • Amali mengunting rambut dengan gunting dan sikat
 • Gunting Rambut dengan teknik layer penuh
 • Teknik mencukur.
4) Berikut ialah senarai nama kursus-kursus yang akan ditawarkan oleh PERHEBAT melalui Penyedia Latihan yang telah dilantik berdasarkan :-

TIER 3  Menarik Minat Menjadi Usahawan

Program Seminar & Perincian (Quick Win)

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari 2 malam
 • Ice breaking & pembentukan kumpulan dan pengenalan tentang usahawan.
 • Quick win: kenapa perlu jadi usahawan & kelebihan usahawan
 • Perkongsian pengalaman sebenar usahawan
 • Apa yang boleh dan apa yang tidak dalam perniagaan berdasarkan keadaan sebenar
 • Sesi bimbingan kumpulan tentang masalah kewangan dan keusahawanan
 • Membongkar rahsia bagi rezeki dan keusahawanan

Kursus Usahawan

 • Jangkamasa Kursus 2 Hari
 • Definasi Keusahawanan
 • Penting keusahawanan khas untuk tentera yang tak berpencen
 • Wawasan2020
 • Peluang untuk lebih lumayan berbanding dengan kerja lain
 • Menganalisa kejayaan bekas tentera yang menceburi bidang keusahwanan.
 • Mengenal ciri-ciri keusahawanan
 • Memahami asas-asas dalam proses memulakan  perniagaan
 • Menerapkan sifat-sifat kratif dan inovasi serta strategi keusahawanan
 • Mengenali contoh usahawan sebenar dan kaedah terbaik yang digunakan (Best Practise)

Kemahiran & Keusahawanan PERHEBAT (Modul Perintis Usahawan PERHEBAT)

 • Jangkamasa Kursus 3 Hari
 • Menyediakan profil usahawanan
 • Menghasilkan objektif, memperolehi feedback
 • Dan mengenalpasti pembangunan kendiri
 • Kualiti diagnosis usahawan baru
 • Road map kepada perserta kursus untuk menzahirkan, menyediakan beliau membuat pilihan.
 • Mengurus idea dan peluang
 • Perancangan dana & kemudahan
 • Isu-isu keusahawan: kajian kes
 • Usahawan dari perspektif ISLAM